Čebelarske tehtnice

Vizualizacija čebelarskih SMS tehtnic

Aplikacija prikazuje podatke, ki jih pošiljajo čebelarske tehtnice, za obdobje zadnjih 7 dni.
Člani čebelarskih društev imajo vpogled v društvene tehtnice.
V razdelku “Moje tehtnice” lahko uporabniki spremljajo svoje zasebne tehtnice.


Čebelarska paša

Vodenje in spremljanje čebelje paše na pasiščih

Namenjena je čebelarskim društvom s pasišči in uporabnikom pasišč. Aplikacija omogoča uporabnikom rezervacijo stojišč na pasišču in skrbnikom pasišča pomoč pri organizaciji in vodenju evidenc.

Kako deluje:

  • Društvo s pasiščem posreduje skrbniku aplikacije seznam pasišč in podatke o skrbnikih posameznega (dela) pasišča.
  • Za uporabo aplikacije je potrebna registracija uporabnika.
  • Vlagatelj izpolni vlogo in jo preko aplikacije posreduje skrbniku posameznega pasišča.
  • Skrbnik določi stojišče, znesek za plačilo in rok plačila ter te podatke posreduje vlagatelju preko e-pošte.
  • Po plačilu skrbnik pasišča s klikom v aplikaciji izda soglasje (končno odobritev), ki ga vlagatelj prejme po e-pošte.

Aplikacija je dostopna tudi na mobilnem telefonu.

Za informacije, kako povezati svojo tehtnico z aplikacijo ter za vse ostale informacije pišite na naslov info@oproda.si